Hoe kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u in Nederland staat ingeschreven, een zorgbehoefte heeft, in het bezit bent van een geldige CIZ-indicatie en verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Wat valt er binnen de vergoeding?

Afhankelijk van uw zorgindicatie, zorgwet en de zorgverzekeraar waar u bent verzekerd, wordt uw vergoeding bepaald. Hieronder worden de verschillende zorgwetten uitgelegd.

Alle zorgwetten kennen twee leveringsvormen:

 • zorg in natura: (een zorgaanbieder regelt alles voor u)
 • persoonsgebonden budget (u krijgt een budget waarmee u zelf zorg inkoopt)

In de Wlz kunt u bij zorg in natura nog kiezen uit drie vormen:

 • verblijf (wonen in een zorginstelling)
 • volledig pakket thuis (een zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofielbij u thuis)
 • modulair pakket thuis (een zorgaanbieder levert onderdelen uit uw zorgprofiel bij u thuis; u kiest zelf welke onderdelen dat zijn).

Wij bekijken alle mogelijkheden voor uw vergoeding samen met u, zodat u weet waar u aan toe bent en met een gerust hart op vakantie kunt.

Afhankelijk van uw zorgindicatie, zorgwet en zorgverzekeraar, worden onderstaande kosten (deels) vergoed:

 • Zorgkosten (verpleging, begeleiding, persoonlijk verzorging, huishoudelijke hulp)
 • Maaltijden per dag
 • verblijf in hotelkamer

Wat wordt niet vergoed:

  • uw ticket
  • excursies
  • uitzonderlijke consumpties (bijvoorbeeld, drank, snacks, uit eten gaan etc.)
  • transfers zorginstelling- luchthaven v.v. en luchthaven-hotel v.v
  • administratiekosten
  • entry fee voor Suriname
  • medische reisbegeleiding tijdens uw vlucht
  • kosten van uw reisgezelschap of mantelzorgers
  • fooien
  • huur van hulpmiddelen

Hoelang duurt het om toestemming van de zorgverzekeraar te krijgen voor mijn reis?

De duur van de toestemming, is per zorgverzekeraar verschillend. Gemiddeld duurt de machtiging van een aanvraag 1 maand.

Waarom moet ik toestemming vragen aan de zorgverzekeraar voor mijn reis?

Om uw vergoeding te kunnen vaststellen, heeft u vooraf goedkeuring nodig van uw zorgverzekeraar voor de geplande vakantie. Na de goedkeuring krijgt u een officiële bevestiging van de vergoeding om te kunnen declareren. Zo weet u voorafgaand aan uw reis exact waar u aan toe bent en kunt u onbezorgd toeleven naar uw fijne zorgvakantie.

De zorgverzekeraar heeft mijn zorgvakantie afgewezen, en nu?

Het gebeurt helaas soms dat de aanvraag van de vakantie wordt afgewezen. Dit heeft meestal te maken met ontbrekende informatie. Het CIZ-document en uw zorgplan spelen hierbij een essentiële rol, om deze reden kunnen wij de aanvraag niet behandelen zonder deze documenten. Bij een afwijzing van de reis, gaan wij altijd in bezwaar.

De zorgverzekeraar heeft te weinig betaald, en nu?

Indien de zorgverzekeraar minder heeft uitbetaald dan vooraf in de bevestigingsbrief staat vermeld, nemen wij contact op met de zorgverzekeraar om de afgesproken vergoeding alsnog in orde te maken.

De zorgverzekeraar vergoedt mijn reis voor een deel, en nu?

Aangezien de vergoeding per persoon afhankelijk is van de zorgindicatie, de zorgverzekeraar en zorgwet, kunnen wij nooit een volledige vergoeding garanderen. Daarom zorgen wij ervoor dat de eventuele vergoeding voor de boeking van de reis bekend is gemaakt, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Ik kom niet in aanmerking voor een vergoeding voor mijn reis, en nu?

Aangezien de vergoeding per persoon afhankelijk is van de zorgindicatie, de zorgverzekeraar en zorgwet, kunnen wij nooit een volledige vergoeding garanderen. Daarom zorgen wij ervoor dat de eventuele vergoeding voor de boeking van de reis bekend is gemaakt, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Ik heb een PGB budget, kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Iemand met een pgb is vrij om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Op basis van de leveringsvorm en de zorgverzekeraar, kunnen wij de mogelijkheden bekijken voor de hoogte van uw vergoeding.

Mijn zorgbehoefte valt binnen WLZ, kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

De Wlz geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht vanwege hun aandoening(en) of beperkingen(en). Op basis van de leveringsvorm en de zorgverzekeraar, kunnen wij de mogelijkheden bekijken voor de hoogte van uw vergoeding.

 Heb ik een eigen risico bijdrage?

In de beschikking die u ontvangt van het CAK staat de hoogte van uw eigen bijdrage per maand. Deze bijdrage veranderd niet, ook niet als u naar het buitenland op vakantie gaat

Hoeveel dagen mag ik op vakantie?

Het aantal dagen waarbij u op vakantie mag gaan, is afhankelijk van uw woonsituatie, de zorgindicatie en zorgwet.

 • Uw PGB is maximaal 13 weken per kalenderjaar geldig in een land buiten de EU, EER-land of Zwitserland. Het gaat dan om meerdere vakanties in het buitenland die bij elkaar opgeteld niet langer dan 13 weken zijn.
 • U kunt de Wlz-zorg maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland krijgen.
 • U kunt de palliatieve zorg gedurende maximaal 1 jaar in het buitenland krijgen.

Blijf ik de kamer in mijn zorginstelling, behouden tijdens mijn vakantie?

Bewoners van verpleeghuizen kunnen 146 dagen per jaar buiten het verpleeghuis verblijven. Het gaat om 104 weekenddagen die ook door de week kunnen plaatsvinden en 42 verlofdagen. Reisdagen tellen niet mee als verlofdag. Tijdens de 42 verlofdagen wordt uw kamer gegarandeerd gewaarborgd voor uw terugkomst.