Wat is een aanvraagformulier en waar kan ik deze vinden?

Het aanvraagformulier is het document welke ingevuld moet worden om een gerichte vrijblijvende offerte voor u te kunnen maken. Zodoende kunnen wij met deze documenten de aanvraag bij de zorgverzekeraar indienen voor de machtiging van de zorgvakantie en eventuele vergoedingen. U kunt het aanvraagformulier hier online invullen of hier downloaden.

Waar dient het CIZ-document voor en hoe vraag ik deze aan?

U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en gebruikt objectieve criteria. U kunt deze aanvragen via: https://www.ciz.nl/aanvraag-doen

Waar dient de CAK-beschikking voor en hoe vraag ik deze aan?

Dat is een brief waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage per maand is voor de Wlz. In de beschikking staat onder andere uw inkomen en/of vermogen. Heeft u een partner? Dan staan ook de gegevens van uw partner op de beschikking. In ’Mijn CAK’ op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/mijn-cak, kunt u 24 uur per dag uw facturen en beschikkingen voor de Wlz bekijken, downloaden en afdrukken. Ook van eerdere jaren. Ga naar Mijn CAK en log in met uw DigiD.

Waarom moet ik mijn offerte tekenen?

Met het tekenen van de offerte gaat u akkoord met de afgesproken tarieven, onze voorwaarden en onze werkwijze. Aangezien wij vaak vertrouwelijke informatie en documenten ontvangen, heeft u zekerheid dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Zodoende kunnen wij aantonen dat u deze informatie bereidwillig aan ons hebt verstuurd om uw reis te kunnen organiseren.

Mijn CIZ-indicatie is niet meer geldig, hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

Een indicatie is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Sommige zorgprofielen zijn korter geldig. Dat staat dan in de besluitbrief die u van het CIZ ontvangt. U hoeft geen nieuwe indicatie aan te vragen.

Mijn CIZ-indicatie is kwijt, hoe kan ik een nieuwe kopie aanvragen?

Als u uw CIZ-indicatie kwijt bent, kunt u ook een kopie van de besluitbrief opvragen via info@ciz.nl. Dat kan als u de cliënt zelf bent of als de cliënt u hiervoor machtigt of als u wettelijk vertegenwoordiger (mentor, curator of notarieel gevolmachtigde) bent. De volgende informatie dient u mee te sturen:

 • Een ondertekend verzoek met bijgevoegd een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging of een getekende machtiging van de cliënt;
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Het verzoek moet specifiek voor het CIZ zijn opgesteld en de volgende gegevens bevatten
  • Naam met voorletter(s)
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens van de persoon waarover de vraag gaat
  • Beschikt u over een referentienummer uit een van onze brieven, vermeld deze dan ook bij de cliëntgegevens.

De cliënt kan ook zelf de kopie telefonisch opvragen via 088-789 1000. Dan hoeft bovenstaande informatie niet verstuurd te worden.

Mijn zorgpas is verlopen, hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

Als uw zorgpas is verlopen, krijgt u vaak automatisch een nieuwe zorgpas opgestuurd van uw zorgverzekeraar. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om deze alsnog toe te sturen.

Mijn paspoort is korter dan 6 maanden geldig, hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

Is uw paspoort of ID-kaart (bijna) verlopen? Dan kunt u een nieuw reisdocument aanvragen via de gemeente waarbij u staat ingeschreven. U ontvangt dan een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart met een eigen unieke nummer. U kunt uw paspoort niet verlengen.

Wat is een Entry Fee, is dit verplicht?

Nederlanders hebben vanaf 1 juli 2022, geen visum nodig om Suriname in te reizen.
Wel moeten zij als zij naar Suriname reizen een toegangsprijs betalen: de Entry Fee. Deze kost €25,00 euro (excl. servicekosten á €8,00 euro.). De entry fee moet online worden aangevraagd en betaald. De Entry Fee moet u meenemen naar Suriname en bij aankomst kunnen laten zien aan de douane. De Entry Fee is 3 maanden geldig.

Voor houders van een Surinaams paspoort of geldig PSA- document, hoeft de Entry Fee niet aangeschaft te worden.”