Actievoorwaarden – Winactie – Vliegticket Kwaku 2023

 • U bent in bezit van een geldige CIZ beschikking, inclusief zorgindicatie.
 • Het retour ticket wordt vergoed tot een bedrag van maximaal €850,00 euro.
 • RCR Zorghotels boekt uw ticket op basis van de beschikbare vliegtuigmaatschappij en vluchtdata.
 • Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze meerderjarig is.
 • Om gebruik te maken van de winactie, bent u verplicht een reisverzekering, annuleringsverzekering en (aanvullende) medische verzekering afsluiten voorafgaand aan de reis.
 • Op het reisaanbod zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Deze winactie geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 • Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • RCR Zorghotels mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • RCR Zorghotels handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan RCR Zorghotels.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.
 • Reeds bestaande reserveringen komen niet in aanmerking voor de winactie.
 • Na de boeking is de vakantie persoonsgebonden, niet overdraagbaar en kan niet worden verkocht, omgeruild, geretourneerd of worden uitgekeerd in geld.
 • Voor opmerkingen/klachten over deze actie kunt u contact opnemen met info@rcrzorghotels.nl

 • Door deel te nemen aan deze actie, verklaart u kennis te hebben genomen van en stemt u in met de actievoorwaarden.

RCR Zorghotels is een besloten vennootschap en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 80595790, handelend onder de naam Elysium Care Group Holding B.V. en is gevestigd aan de Amersfoortseweg 11, 3735 LJ te Bosch en Duin in Nederland. De organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@rcrzorghotels.nl
+31 (0)85 401 17 74
www.rcrzorghotels.nl

Augustus- 2023

Contactgegevens

Openingstijden
RCR Zorghotels Nederland

Maandag – vrijdag 8:30 – 17:30
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag gesloten

Ga direct naar